Info

Verantwoording
Met RainTools simuleert u het functioneren van regenwater voorzieningen. In detail kunt u voorzieningen op kleine schaal doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal. Deze rekentool is destijds ontwikkeld als een logisch en nauwkeuriger vervolg op rekentabellen uit de Leidraad Riolering module C2200 Functioneren van Regenwatervoorzieningen.

Het rekenhart van RainTools is ontwikkeld door Peter Ganzevles (Archirion), de gebruikers-interface is ontwikkeld door Dirk Jan van Luijtelaar (Oulu University of Applied Sciences, nu ITS software) onder leiding van Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED, nu CEsar expertise).


Disclaimer
Deze software is primair ontwikkeld voor onderzoeks-doeleinden. De software is zorgvuldig gecontroleerd op fouten en onvolkomenheden. ITS software kan als leverancier echter niet garanderen dat deze foutloos werkt en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten en onvolkomenheden in de software.


Versie informatie
Eindgebruikerslicentie
Privacyverklaring
Handleiding
Release notes