Perceeltegel

De Perceeltegel simuleert de waterbalans van een particulier perceel met een woning, een terras en een achtertuin, in samenhang met een bijbehorend deel van de openbare ruimte, een deel van de straat en het rioolstelsel. Dit kan zowel voor de korte termijn met (extreme) buien als voor de lange termijn met een neerslagreeks.

Voorbeelden
Download de gegevensmappen _Rekenmodules_hbo.zip. In dit zip-bestand zitten de mappen moduleD_PROJECT voor vraag 9 en 10 met de Perceeltegel en moduleD_PROEF voor vraag 11 met de Infiltratieproeventegel. Ga in RainTools dan naar [INSTELLINGEN] in de topmenubalk. Vul bij projecten en proeven het pad naar de bijbehorende (uitgepakte) mappen moduleD_PROJECT en ModuleD_PROEF.

Schematisering perceel
De volgende doorsnede-animatie laat van een simulatie met bui10 het verloop van de waterstanden en hydraulische relaties zien van de woning met terras en achtertuin. Let op de weergave is niet op schaal, per onderdeel apart zijn de waterstanden op schaal voor de waterstanden op het dak, het grondoppervlak en in de voorziening.

Doorsnede-animatie: Perceel + waterbalansgrafiek
openbaar (boven) en particulier terrein (onder)
Simulatie met bui10, weergave animatie 0 – 600 minuten

De doorsnede-animatie laat zien (pijlen) dat het water direct afvoert van het dak naar het terras en van het terras naar de voorziening. Als de voorziening vol is dan loopt deze over naar het grasveld. Op het grasveld bouwt zich een watervolume op, dat geleidelijk kan infiltreren in de ondergrond.

Infiltratievoorziening
Met de Perceeltegel (Water in de tuin) kan het functioneren van een ondergrondse infiltratievoorziening bij een woning worden berekend. De voorziening is hier een rechthoekig element met een lengte, breedte, hoogte en een porositeit. Porositeit 1 betekent dat 100% van het volume van de voorziening beschikbaar is voor waterberging.

Bij het infiltratie-element worden de doorlatendheid van de wand en bodem opgegeven. Deze doorlatendheid is eigenlijk de (maatgevende) minimumwaarde van de doorlatendheid van de wand of bodem van de voorziening of die van het (omhullende) zandcunet waarin het element ligt. Voor elementen wordt vaak verondersteld dat de bodem op termijn dicht(geslibd) zal zijn. De doorlatendheid van het element is feitelijk de doorlatendheid van het element naar het cunet. De doorlatendheid van het cunet is feitelijk de doorlatendheid van het cunet naar de ondergrond.

Een infiltratievoorziening (het element) heeft in principe een overloop. In de perceeltegel wordt de overloop meestal naar de tuin gelegd. Een overloop op het riool is in de PerceelTegel niet mogelijk.

In het rekenvoorbeeld van de Perceeltegel zijn het dak van de woning en het oppervlak van het terras en de straat ingevoerd als volledig en direct afvoerende oppervlakken (geen afstromingsvertraging). Door geen oppervlakteberging aan te nemen zal daar ook weinig verdamping plaats vinden. De verdamping bij de simulaties met buien staat uit, dit effect is marginaal als alle oppervlakken volledig afvoerend zijn.

Met dit rekenvoorbeeld kunnen we bepalen welk deel van het regenwater direct infiltreert in de ondergrond vanuit de voorziening en via de tuin.

Voorbeeldvragen perceeltegel:

  • hoe groot moet een voorziening (element+cunet) zijn om bui10 te verwerken zonder overloop in een goed en slecht doorlatende ondergrond;
  • laat zien wat de bijdrage is van het cunet aan de werking van de voorziening;
  • hoe groot moet een voorziening zijn om bui Herwijnen te kunnen verwerken zonder wateroverlast op het perceel;