Waterbalans: resultaten simulaties kwantitatief

Het waterbalans scherm is de toegang tot de resultaten van de simulaties van buien en neerslagreeksen.

Overzicht simulaties, resultaten waterbalans

Het venster links geeft de tabel met uitgevoerde simulaties, in dit voorbeeld voor de buien r09 (bui09), r10 (bui10), hw11 (Herwijnen) en kh11 (Kopenhagen). Het venster rechts geeft in gestapelde staven de waterbalans als functie van de tijd. Onderin het beeld loopt de tijdbalk mee. De verklaring van de kleuren vindt u op de [LEGENDA] pagina of via de topmenu-balk van de software, het onderdeel [GRAFIEKEN].

Na de keuze van een bui of reeks (in de tabel of het grafische scherm) verschijnt het scherm met de resultaten (maxima) van de systeemonderdelen en het verloop van de waterbalans van het systeem (animatie).

Waterbalans gekozen simulatie, resultaat maxima (vasthouden)

De tabel (links) laat de maxima zien voor de verschillende systeemonderdelen en componenten van de waterbalans. Het grafische scherm (rechts) toont de waterbalans als functie van de tijd.

Het volgende scherm verschijnt bij de keuze van de optie [ONDERDELEN] onder het grafische scherm (rechts).

Waterbalans onderdelen, resultaat in de tijd

De tabel (links) laat de maxima zien voor de verschillende systeemonderdelen en componenten van de waterbalans. Het grafische scherm (rechts) toont de waterbalans als functie van de tijd.