Infiltreren regenwater

Deze pagina geeft een overzicht over de toepassing van de RainTools Perceeltegel, (Infiltratie)proeventegel en Wijktegel voor het berekenen (simuleren) en analyseren van de werking van infiltratievoorzieningen.

Perceeltegel

De Perceeltegel simuleert de waterbalans van een particulier perceel dat bestaat uit een woning, een terras en een achtertuin, in samenhang met een bijbehorend deel van de openbare ruimte, een deel van de straat en het rioolstelsel.

Met de Perceeltegel kan het functioneren van voorzieningen worden geanalyseerd zoals: een groen-blauw dak, een terras met infiltrerende bestrating, een verlaging van het maaiveld in de tuin en een ondergrondse infiltratievoorziening. Het effect van deze voorzieningen kan individueel per voorziening en vooral ook in onderlinge samenhang worden bekeken.

In de schematisering van de situatie in de Perceeltegel is ook een equivalent deel van het openbare gebied opgenomen met de bestrating van de openbare weg en de riolering. In de waterbalans van particulier en openbaar terrein samen kan grofweg worden berekend in welke mate het particuliere terrein water afvoert naar het openbare terrein. Dat geeft het effect dat maatregelen op particulier terrein hebben op vermindering van de belasting op het openbare terrein.

Lees verder op de HBO Perceeltegel pagina.

Infiltratieproeventegel

De Infiltratieproeventegel [PROEVEN] is bedoeld om veldmetingen aan infiltratievoorzieningen eenduidig, nauwkeurig en volledig te registreren en deze te vergelijken met theoretische berekeningen (simulaties).

Met dank aan Gert Lemmen
Deze animatie is gemaakt door Gert Lemmen (†) voor zijn presentatie van de infiltratieproef in Weert op de RIONEDdag van 2012.

De leegloop-meting van een infiltratievoorziening kan in RainTools worden nagebootst om de (gemiddelde) doorlatendheden van het wand- en bodemoppervlak te bepalen, zowel van de voorziening naar het cunet als van het cunet naar ondergrond. Uit de metingen kan ook het verloop van de doorlatendheid van het wandoppervlak van de voorziening in de hoogterichting (verdeeld in segmenten) worden berekend.

Door metingen uit te voeren kort na aanleg van een voorziening en na enkele jaren voor en na het reinigen van een voorziening wordt inzicht verkregen in de opbouw van een vervuiling in de loop van de tijd en het effect van reinigen. Het verloop van de doorlatendheid over de hoogte van de voorziening geeft vaak ook een indruk van de mate van vervuiling.

Lees verder op de HBO Infiltratieproeventegel pagina.

Wijktegel

Beschrijving dit onderdeel is nog niet beschikbaar

Handleidingen – uitleg
Uitleg van de Perceeltegel vind je op deze website onder menu [werking gereedschap, rekentegels], en via de help-schermen van de software, [?] rechtsonder in een scherm.
In een aantal artikelen is onderzoek met de Perceeltegel beschreven, zie [Publicaties].
Uitleg van het gebruik van de Infiltratieproeventegel is op deze website uitgewerkt als voorbeeld op de pagina [Infiltratieproeven].