HBO onderwijs

De RainTools software is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. We richten ons primair op het HBO onderwijs. Essentieel is de berekening/beschouwing van de waterbalans van een situatie. Dit is minder vanzelfsprekend dan we vaak denken.

Dit onderdeel van de website behandelt de toepassing van RainTools voor een aantal onderwerpen/voorbeelden in het waterbeheer: