HBO onderwijs

De RainTools software is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. We richten ons primair op het HBO onderwijs. Essentieel is de berekening/beschouwing van de waterbalans van een situatie. Dit inzicht is belangrijk voor de keuze en dimensies van voorzieningen. Belangrijk is het ook om de werking van voorzieningen in onderlinge samenhang te bepalen. Als een infiltratievoorziening vol is dan moet het overtollige water op een andere plek geborgen kunnen worden. Als het (afvoerend) dakoppervlak op een benuttingstank te klein is dan zal die tank nooit vol raken en is het rendement verre van optimaal.

Dit onderdeel van de website behandelt de toepassing van RainTools voor een aantal onderwerpen/voorbeelden in het waterbeheer voor het HBO onderwijs:

  • functioneren infiltratievoorzieningen
  • dimensioneren bergingsvoorzieningen
  • dimensioneren tanks voor regenwaterbenutting
  • dimensioneren berging en afvoer in tunnels
  • functioneren/dimensioneren groen/blauwe daken