Menustructuur software

Een RainTools scherm heeft bovenin 2 menubalken: de topmenu-balk (blauw) en de hoofdmenu-balk (wit). In het scherm projecten zit een extra balk met rekentegels.

De hoofdmenu-balk is gericht op het werken met de rekentegels bestaat uit de volgende menuonderdelen:

 • [REKENTOOL] voor toegang tot de startpagina, homepage van de software;
 • [PROJECTEN] (groepen) om simulaties te registreren in de projectenmap, een [GROEP] is een verzameling projecten, een [PROJECT] is een verzameling simulaties;
 • [PROEVEN] om metingen en simulaties van infiltratieproeven te registreren;
 • [NEERSLAGREEKSEN] voor het downloaden, registreren en raadplegen van neerslagreeksen;
 • [VERDAMPINGEN] voor het raadplegen, aanvullen en aanpassen van verdampingen;
 • [BUIEN] voor het downloaden, registreren, raadplegen, wijzigen en aanpassen van neerslaggebeurtenissen;
 • [SIMULATIE] voor de invoer van gegevens, buien, reeksen en verdampingen en parameters voor de aansturing van een simulatie;
 • [WATERBALANS] voor het raadplegen van simulatie resultaten kwantitatief;
 • [STOFFENBALANS] voor het raadplegen van simulatie resultaten kwalitatief;
 • [INFO] voor het raadplegen van de verantwoording, disclaimer en versie informatie;

De top-menubalk bestaat uit links naar de meer specifieke functies en instellingen:

 • [HOTKEYS] voor een overzicht van de functies van de sneltoetsen;
 • [INSTELLINGEN] voor het raadplegen en aanpassen van de instellingen van de software, oa het pad naar de projectenmap, de (infiltratie)proevenmap en de RadarTools map;
 • [INLOOP] voor het raadplegen en invoeren parameters van het inloopmodel;
 • [DEFAULTS] voor het raadplegen en aanpassen vooraf ingevulde waarden gegevens simulatie;
 • [ONDERDELEN] voor het raadplegen en aanpassen onderdelen voor de wijktegel;
 • [TABELLEN] voor het aanpassen van de kolommen in de resultatentabellen;
 • [GRAFIEKEN] voor de verklaring van de kleurenlegenda in grafieken, aanpassen instellingen grafieken;
 • [EXPORT] voor de export van resultaten van simulaties naar Excel;
 • [ANIMATIE] voor de export van een gif animatie;

[Ctrl-P] maakt een kopie van een scherm waarbij de resolutie kan worden aangepast met factoren, deze functie is bedoeld om schermbeelden met een zeer hoge kwaliteit te maken.