Infiltratieproef Weert 2011

Impressie infiltratieproef Weert in 2011

Op vrijdag 16 september 2011 hebben we in Weert infiltratieproeven uitgevoerd in drie infiltratieriolen op het bedrijventerrein Kanaalzone 1. Het tijdverloop van de waterstand is een van de rest van het stelsel afgesloten leiding gemeten tijdens vullen en ledigen daarvan.

Dit RIONED onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van een uniform/eenduidig meetprotocol en het vastleggen van ervaringen. Dit meetprotocol is de basis voor het verzamelen van gegevens voor onderzoek naar het functioneren van infiltratievoorzieningen.

Een korte samenvatting van de uitvoering van deze proef is te vinden op de RIONED website