Water in de wijk (gebruik Wijktegel)

De Wijktegel is de meest flexibele tool (rekentegel) in de RainTools gereedschapskist. Een gebruiker kan zelf situaties situaties bouwen als met een LEGO bouwdoos. De grondplaat (plattegrond) wordt gevuld met de inrichting (bouwstenen) van een situatie, aangevuld met de diverse soorten voorzieningen. De wijktegel is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek (FCK-CT).

De flexibiliteit van de Wijktegel vraagt meer kennis en inzicht van de gebruiker, maar geeft ook veel meer mogelijkheden in het dimensioneren van systemen zoals regenwatermaatregelen in wijken, het detail functioneren van groen/blauwe daken en het uitgebreider rekenen met bijzondere inrichtingen van woning- of bedrijfspercelen. Het functioneren van deze systemen wordt in RainTools berekend met zowel kortdurende (extreme) buien als meerjarige neerslagreeksen.

Deze pagina beschrijft het gebruik van de wijktegel stapsgewijs en verwijst naar de beschrijvingen van de definitie en werking van de verschillende bouwstenen.

Extra scherm
De wijktegel maakt naast het normale RainTools scherm gebruik van een extra scherm voor de weergave van de plattegrond van de situatie (horizontale projectie). De plattegrond is verdeeld in 2 tabbladen om onderscheid te maken in de bovengrondse en ondergrondse situatie.

Langsdoorsneden
Het [SIMULATIE] scherm in RainTools toont de langsdoorsnede van de plattegrond langs de verticale en horizontale stippellijn op het [PLATTEGROND] scherm. De positie van deze doorsnede-lijnen kan worden aangepast met de schuifbalken links en boven de kaart.

Onderdelen: bovengronds en ondergronds
De volgende tabellen geven een overzicht van de bovengrondse en ondergrondse onderdelen (bouwstenen).

OnderdeelSoort
Dakoppervlaktraditioneel hellend
groen
blauw
groenblauw
Verhard oppervlakgesloten
open
Onverhard oppervlakgras
beplanting
Watervijver/watergang
Voorzieningwadi
grindsleuf
Bouwstenen bovengronds

OnderdeelSoort
Infiltrerenkrat
streng
Benuttentank
Rioolstelsel
overloopput
bak
Bouwstenen ondergronds

Bij de Wijktegel kunnen de instellingen van de onderdelen (bouwstenen) door de gebruiker worden voorgedefinieerd. Principieel is er soms weinig verschil in de werking van soorten bouwstenen zoals dakoppervlak, verhard oppervlak en onverhard oppervlak. De instellingen de bouwstenen bepalen dan het verschil tussen de werking van dakoppervlak, verhard oppervlak en onverhard oppervlak.

Elke bouwsteen(onderdeel) wordt op de plattegrond en in de doorsnede getoond met een eigen kleur, zie de [LEGENDA] tab, te kiezen rechts naast de plattegrond in het extra RainTools scherm.

Legenda bouwstenen soorten en varianten