Release notes

Dit document is voor het laatst aangepast op 5 maart 2020

20210305 versie 1.00

In de afgelopen jaren zijn twee belangrijke rekentegels in RainTools uitgewerkt. Deze ontwikkeling is tussendoor regelmatig getest in kleine projecten. Recent is het functioneren van de wijktegel getest vooral voor ondergrondse voorzieningen. Met deze rekentegel kunnen schematiseringen in allerlei vormen worden uitgewerkt. Voor de controle van de werking van een situatie is de weergave van het vullen en ledigen van onderdelen in het langsprofiel uitgewerkt. Daarbij is recent de weergave van afvoerrelaties toegevoegd, zeer waardevol voor het controleren van de werking van de situatie.

20161006 testversie 0.56

Bug fixes

 • Instellingen worden nu bewaard bij het updaten naar de laatste versie.
 • Overloop en ledigingsbestemmingen standaard op eerst mogelijke bestemming ipv. eerste element in de lijst.
 • Probleem met mogelijke overloop- en ledigingsbestemmingen in de Perceeltegel opgelost.
 • Probleem met exporteren naar Excel met 64-bit versies opgelost.
 • Probleem cunet met laagdikte 0 en porositeit 0 in de Perceeltegel opgelost.
 • Probleem met (grafische) resultaat weergave in de Perceeltegel wanneer elementen uitgeschakeld zijn opgelost.
 • Lediging en overloop worden niet meer getekend in de schematisering wanneer ze uitegeschakeld zijn of de capaciteit 0 is.
 • Probleem met het detecteren van “oude” simulaties in de Perceeltegel opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Functie toegevoegd om gegevens naar Excel te exporteren. (niet bij C2200C2200 varianten en Benutten)

20160928 testversie 0.55.3

Bug fixes

 • Probleem met dubbel tellen van simulaties in online database opgelost.
 • Probleem met updaten van .msi installatie opgelost.

20160927 testversie 0.55.2

Bug fixes

 • Gebruikers in een netwerkomgeving kunnen nu tegelijkertijd simulaties draaien.

20160925 testversie 0.55.1

Bug fixes

 • Probleem met downloaden van neerslagreeksen opgelost.
 • Fonteintegel beschikbaar voor elk gebruikersniveau.
 • Infiltratieproeven alleen open voor gebruikersniveau 1.

20160924 testversie 0.55

Bug fixes

 • Virusmelding voor gebruikers met Kaspersky opgelost.
 • Problemen met de spamfilters voor verficatie e-mails opgelost.
 • Aansturing voor de RainTools Engine verplaatst, hierdoor minder problemen met gebruikersrechten.
 • Te lange namen van projecten en simulaties opgevangen om foutmeldingen te voorkomen.
 • Locaties van putten worden nu bijgewerkt na het wijzigen van de coordinaten in Infiltratieproeven.
 • Code van de C2200-tegel “afvbrgovl” aangepast naar “c2200”.
 • Code van de Tunnelbak-tegel “tunnel” aangepast naar “tunnelbak”.
 • Indien van toepassing zijn referentie oppervlakktes nu zichtbaar in het gegevensoverzicht.
 • Probleem met het per ongeluk verwijderen van resultaten opgelost.
 • Probleem met het niet zichtbaar zijn van de gebeurtenissen tab bij neerslagreeks berekeningen opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Aan een groot aantal tabbladen zijn informatie knoppen toegevoegd, deze roepen een scherm op met informatie voor het betreffende tab.
 • Voortgangsindicator toegevoegd aan simulatie openen en uitvoeren.
 • Simulatie openen gebeurd nu op de achtergrond, hierdoor lijkt het programma niet vast te zitten tijdens het openen van een simulatie.
 • Aanpassingen in de Infiltratieproeven:
  • Maaiveldniveau’s kunnen nu per put opgegeven worden bij horizontale voorzieningen.
  • Bob niveau’s kunnen per put opgegeven worden.
  • Bodemniveau’s van het cunet kunnen nu per put opgegeven worden bij horizontale voorzieningen.
  • Optionele putcodes kunnen per put opgegeven worden.
  • Een put kan nu gemarkeerd worden als meetpunt.
  • Beginwaterstand voorziening toegevoegd.
  • Referentie druk en exponent drukfactor toegevoegd.
  • Inactieve parameters (door profielkeuze) worden nu verborgen.
  • Meetwaarden worden nu als lijn in de waterstandgrafiek getekend.
  • Bob- en bodemniveau’s van putten toegevoegd als stippellijn in de waterstandgrafiek.
  • Door de schematisering aanpassingen zullen de gegevens van bestaande simulaties aangevuld en opnieuw uitgevoerd moeten worden.
 • Aanpassingen in de Perceeltegel:
  • Schakelaar water op straat koppeling verborgen en standaard ingeschakeld.
  • Extra lediging van terras toplaag naar infiltratie voorziening of riool toegevoegd.
  • Infiltratie krat hernoemd naar infiltratie voorziening.
  • Infiltratie voorziening ligt nu grafisch onder het terras.
  • Het terras en de infiltratie voorziening zijn in de schematisering van positie gewisseld.
  • Maaiveldniveau grasveld toplaag (referentieniveau) zichtbaar gemaakt, maar niet te wijzigen.
  • Lediging wordt nu getekend in de doorsnee grafiek, indien actief.
  • Ondanks de schematisering aanpassingen hoeven de gegevens van bestaande simulaties niet aangevuld te worden, wel moeten de simulaties opnieuw uitgevoerd worden.
  • Bestemming lediging en overloop worden nu uitgeschakeld als er geen capaciteit is ingevuld.
 • Overzicht waterbalans grafiek toegevoegd aan resultaten van buien. In de Perceeltegel wordt onderscheid gemaakt tussen de balans van particulier en openbaar terrein.
 • OVERLOOP-grafiek is hernoemd naar VERLOOP, deze geeft de waterbalans weer per tijdstap.
 • Vochtberging toegevoegd als berging op een toplaag van waaruit enkel water kan verdampen.
 • Onderscheid gemaakt tussen vochtberging en oppervlakteberging, vanuit oppervlakteberging kan water infilteren (ledigen) en verdampen.
 • Bevochtigd toegevoegd aan resultaten van alle simulaties met vochtberging.
 • Met de knop SCHERMDUMP in de bovenste balk kunnen hoge resolutie schermdumps gemaakt worden, deze worden opgeslagen in de projectendirectory.
 • Hotkey toegevoegd voor de schermdump functie, te vinden in de bovenste balk onder HOTKEYS.
 • Wanneer er een nieuwe RainTools versie beschikbaar is verschijnt er een melding op de startpagina.
 • Standalone installatie beschikbaar (.msi), deze installatie bevat geen automatische updates.

Engine aanpassingen

 • Communicatie met de interface tijdens simulaties toegevoegd.
 • Drukfactor toegevoegd aan de Infiltratieproeven.
 • Vochtberging toegevoegd aan afvoerende oppervlakken.

20160524 testversie 0.52d

Bug fixes

 • Nieuwe account aanmaken error opgelost.
 • Vastlopen bij nieuwe projectgroep/project/simulatie zonder een projectenmap opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Datum verzending verificatie toegevoegd aan verificatiemail, dient als “volgnummer” van de verificatiecode.
 • Bereik van de fontein aangegeven op kaart bij Fonteintegel.
 • Informatietab stoffenbalans toegevoegd bij Fonteintegel,
 • Aangepaste buien wijzigen en verwijderen functie toegevoegd.

Engine aanpassingen

 • Inlezen verdamping met decimale punt probleem opgelost.
 • Verdamping berekening probleem bij buien opgelost.

20160510 testversie 0.52

Bug fixes

 • Aanmaken nieuwe Tunnelbak simulatie via projectentab functionaliteit opgelost.
 • Nieuwe aangepaste buien beginnen standaard met T=0 regel.
 • T=0 regel aangepaste buien alleen lezen gemaakt.
 • Online neerslagreeksentab weer ingeschakeld.

Nieuwe functionaliteiten

 • Voorziening groepering functionaliteit toegevoegd voor Wijktegel.
 • Prototype Wijktegel uitgebreid, nog niet functioneel.

20160421 testversie 0.51

Bug fixes

 • Oplossing vastlopen nieuwe simulatie aanmaken.

Nieuwe functionaliteiten

 • Direct simulatie aanmaken bij klikken op tegel.
 • “Nieuwe simulatie”-tegels toegevoegd aan Projectentab.
 • Prototype Wijktegel toegevoegd.

20160406 testversie 0.50

Bug fixes

 • Aanpassingen titels ziektegevallen bij Fonteintegel.
 • Aanpassingen tooltips bij buien, verdampingen en metingen.
 • Rekentool naam ipv. code wordt nu gebruikt bij aanmaken nieuwe simulatie.
 • Correctie inadem-grenswaarde tekening bij Fonteintegel
 • Ziektefactor tab vervangen door risico tab bij Fonteintegel

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuwe tegels toegevoegd voor neerslagreeksen, buien, verdampingen en info.
 • Relatief risico tab toegevoegd aan ziektegevallen bij Fonteintegel.
 • Overzicht van alle verdampingen toegevoegd (verwijderen nog niet operationeel).
 • Overzicht van alle metingen toegevoegd (verwijderen nog niet operationeel).
 • Release notes, privacyverklaring en eindgebruikerslicentie zijn nu lokaal beschikbaar binnen RainTools.
 • Direct nieuwe simulatie aanmaken bij klikken op een rekentegel.
 • Onderscheid gemaakt tussen rekentegels en registratietegels.

20160403 testversie 0.49

Bug fixes

 • Verdamping tab maand kolom alleen lezen.
 • Blauwe knoppen “mousehover”-functionaliteit gecorrigeerd.
 • Voorziening naam alleen lezen en niet meer verwijderbaar bij C2200 tegel.
 • Dubbelklik op voorziening functionaliteit opgelost bij C2200 tegel en Variantentegel.
 • Controle op ontbrekende neerslagreeks bij starten simulatie.
 • Controle op ontbrekende gegevens bij starten simulatie.
 • Controle op aanwezige resultaten bij starten simulatie.
 • Sortering gebeurtenissen nu voor alle voorzieningen tegelijk ipv. enkel de geselecteerde voorziening.
 • Rechthoeken in grafieken worden scherper getekend.
 • Start- en einddatum van simulatie correctie bij starten simulatie.
 • Overloop- en neerslagpauze correctie bij starten simulatie.
 • Overloop en lediging bestemmingen gelimiteerd bij Perceeltegel.
 • Schakelbare onderdelen functionaliteit gecorrigeerd bij Perceeltegel.
 • Database synchronisatie vindt nu ook plaats bij afsluiten.

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuwe tegels: FonteinTunnelbakBenutten en Infiltratieproeven.
 • Projectmanagement aangepast: projectgroepen toegevoegd, lengtegraad en breedtegraad co├Ârdinaten toegevoegd aan simulaties.
 • Locatie kaart van simulaties binnen een projectgroep.
 • Alle simulaties uitvoeren binnen project/projectgroep knop toegevoegd.
 • Informatie tab toegevoegd aan neerslagreeksen.
 • Online systeem voor neerslagreeksen toegevoegd, hiermee kunnen neerslagreeksen via FTP gedownload worden naar de projectenmap.
 • Verdamping maanden standaard vooraf ingevuld (januari t/m december).
 • Aangepaste buien opnieuw gedefineerd, bestandsnaam is een unieke code per gebruiker. Aangepaste buien zijn online uitwisselbaar via FTP.
 • Locatie parameters toegevoegd aan aangepaste buien en locatie kaart zichtbaar.
 • Metingen toegevoegd ivm. Infiltratieproeventegel. Lozing en bijbehorende meting kunnen opgegeven worden samen met locatie parameters.
 • Informatie tab toegevoegd aan simulatie tab voor verschillende tegels.
 • Locatie tab toegevoegd aan simulatie tab.
 • Aangepaste buien selectie aangepast ivm. mogelijk oneindig aantal aangepaste buien.
 • Project omschrijving toegevoegd aan simulatie tab en resultaat tab.
 • Waterstand en watervraag grafiek toegevoegd aan resultaat tab ivm. Infiltratieproeventegel en Benuttentegel.
 • Aangepaste oppervlakken importeren functie toegevoegd.
 • Hulp vragen functionaliteit toegevoegd aan simulatie tab.
 • Kenmerken voorziening toegevoegd aan resultaattabel bij C2200 tegel en Variantentegel.
 • Voorvulling toegevoegd aan neerslagreeks gebeurtenissen en gebeurtenissen grafiek.
 • Kopieer-plak functie toegevoegd aan aangepaste buien, lozingen en metingen.
 • Default flyout toegevoegd, hier kunnen per project per rekentegel standaardwaarden voor specifieke parameters ingesteld worden.

20151007 testversie 0.28

Bug fixes

 • Huidige voorziening selectie toegevoegd aan header van gebeurtenissen tabel.
 • Breedte van gebeurtenissen in gebeurtenissen grafiek gecorrigeerd.
 • Maxima tijdstip hotkey probleem opgelost.
 • Decimale komma wordt niet meer geaccepteerd, enkel decimale punt.
 • Binding van textboxen in grafiekenflyout gecorrigeerd.
 • Hotkeys reageren nu ongeacht de huidige selectie.
 • Na toevoegen van een voorziening loopt simulatie niet meer vast in Variantentegel.
 • Gegevenstabel gecorrigeerd in Variantentegel.

Nieuwe functionaliteiten

 • Kleuren toegevoegd aan de verschillende as opties van de voorzieningengrafiek.
 • Netto en bruto duur toegevoegd aan gebeurtenissen tabel.
 • Omschrijving simulatie toegevoegd aan resultatenscherm.
 • Overloop frequentie beschikbaar in tooltip van voorzieningentabel bij neerslagreeks resultaten.
 • Neerslagreeksgebeurtenissen tabel toegevoegd aan resultaten reekssimulatie.
 • Nieuwe grafiek as optie toegevoegd aan de voorzieningengrafiek in neerslagreeks resultaten, schakelbaar met hotkeys.
 • Verschillende grafiek as opties toegevoegd aan de voorzieningengrafiek in buien resultaten, schakelbaar met hotkeys.
 • Grafieken opnieuw “gelayered”, hierdoor geen witte ruimtes meer tussen verschillende secties van grafieken zowel horizontaal als verticaal.
 • Nieuwe flyout met informatie over verschillende hotkeys in RainTools.
 • ScrollViewer toegevoegd aan neerslagreeks gebeurtenissen canvas.
 • Verschillende hotkeys toegevoegd aan resultatentab, zie hotkeyflyout voor informatie.
 • Snelkoppeling toegevoegd aan staven van de grafiek in het resultatenoverzicht om de resultaten van een simulatie te openen.
 • Neerslagreeks gebeurtenissen sorteren met nieuwe hotkey.
 • Maximum overlast tijdstip in buien simulatie resultaten selecteren met hotkey.
 • Direct naar resultatentab indien er resultaten aanwezig zijn.
 • Bij wisselen van resultaat scherm blijven de zelfde selecties en grafieken actief.
 • Animatie van resultaten start bij 0 minuten.

Engine aanpassingen

 • Vulling cunet beperkt tot de maximale inhoud.

20150923 testversie 0.23

Bug fixes

 • Flyout breedtes gecorrigeerd na toevoeging nieuw splash screen.
 • Voorziening naam vastgezet in C2200 tegel.
 • Cumulatief verloop grafiek as gecorrigeerd in C2200 tegel en Variantentegel.
 • Bestemming water op straat weg bij terras als nooduitlaat uitgeschakeld is.

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuw splash screen toegevoegd.
 • Confirmatiebox toegevoegd aan simulatie knop als er resultaten aanwezig zijn.
 • Bij openen simulatie direct doorstappen naar resultaten als die aanwezig zijn.
 • Infiltratie en verdamping toegevoegd aan resultatentabel in Water op straat tegel.

20150413 testversie 0.22

Bug fixes

 • Aangepaste oppervlak gegevens worden nu correct geladen bij het openen van een simulatie.
 • Controleren op openstaande bestanden bij het wijzigen en verwijderen van een simulatie.
 • Export functie headers gecorrigeerd.
 • Referentie oppervlak van riool gelijk gezet aan oppervlak straat + dak in Perceeltegel en Water op straat tegel.
 • As van cumulatief verloop grafiek gecorrigeerd.
 • Tekening van buigrafiek bij wijzigen van de bij gecorrigeerd.
 • Grafiek calls aangepast, grafieken worden nu zo min mogelijk geupdate.

Nieuwe functionaliteiten

 • Tijdlijn toegevoegd aan resultaten, resultaten en grafieken kunnen nu per tijdstip weergegeven worden.
 • Export functie aangepast, ipv volledige export nu gesplitst in onderdelen, tijdverloop per gebeurtenis exporteren + overzicht balansen exporteren.
 • Gegevenstabel toegevoegd in simulatie pagina om directer overzicht te geven.
 • Maximum duur voor gebeurtenissen instelbaar gemaakt, via invoerscherm buien.
 • Maxima tabel kan nu per tijdstip weergegeven worden.
 • Flyouts kunnen gesloten worden door ESC toets.
 • Grote weergave voor alle resultaat grafieken toegevoegd.
 • Tooltips maximum tijdstip toegevoegd aan de maxima grafiek.
 • Nooduitlaat schakelaar toegevoegd in Perceeltegel.
 • Gegevenstabel opnieuw gecodeerd, verbeterde selectie kolommen.
 • Oppervlakken zijn nu opgenomen als voorzieningen in Water op straat tegel.
 • Straat oppervlak toegevoegd als belasting op rioolstelsel in Perceeltegel.
 • Schematisering tekening dynamisch gemaakt in Perceeltegel gekoppeld aan de water op straat koppeling en nooduitlaat schakelaar.
 • Uitwisseling kolom toegevoegd aan de resultaattabel in Perceeltegel.

20150318 testversie 0.21

Bug fixes

 • Foutmelding aanmaken simulatie zonder project verholpen.
 • Lege regels verborgen in resultatenoverzicht simulaties.
 • C2200 tegel en Variantentegel, rekenen en raadplegen zonder voorziening mogelijk, alleen rekenen met effecten afvoerend oppervlak mogelijk, met aangepaste weergave resultaten.
 • Checken voor geldige naam voorziening bij wijzigen/toevoegen voorziening voor C2200 tegel en Variantentegel.
 • Correctie bovengrondse koppeling berekening Perceeltegel ge├»mplementeerd.
 • Weergave uitgevoerde simulatie aangepast bij Variantentegel na wijzigen gegevens.
 • Weergave neerslagverloop in overloopgrafiek gecorrigeerd.
 • Gevolgen lege omschrijving voorziening in Variantentegel aangepast, omschrijving moet ingevuld worden.
 • Weergave cumulatief verloop gecorrigeerd.

Nieuwe functionaliteiten

 • Beschrijving software bijgewerkt.
 • Nieuwe resultaten tabel met maximum waarden van resultaten simulaties.
 • Mouse-over toelichting neerslaggebeurtenissen in resultaten overzicht simulaties.
 • Accentuering onderdelen in tekening schematisering voor Perceeltegel gerealiseerd.
 • Sortering kolommen in simulaties tabel ingeschakeld.
 • Waterbalans einde simulatie aangepast voor de relevante (uitwendige) processen in een schematisering, vooral van belang voor Perceeltegel.
 • Splitsing weergave functioneren infiltratievoorzieningen, benaming lediging van element naar grondverbetering en infiltratie vanuit grondverbetering naar grond.
 • Uitbreiding Variantentegel met gegevens overloopcapaciteit en water op straat.
 • Rekenen met afvoerende oppervlakken, zonder voorziening gerealiseerd, uitvoer daarbij aangepast.

20150318 testversie 0.20

 • Perceeltegel is gereed voor testberekeningen.
 • Bovengrondse koppeling wateropstraat/wateroverlast is ingebouwd maar functioneert nog niet naar behoren.
 • Weergave kolommen in tabellen is dynamisch gemaakt, niet relevante/gebruikte resultaten zijn per rekentegel uitgeschakeld.