Release notes

Dit document is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2016

20161006 testversie 0.56

Bug fixes

 • Instellingen worden nu bewaard bij het updaten naar de laatste versie.
 • Overloop en ledigingsbestemmingen standaard op eerst mogelijke bestemming ipv. eerste element in de lijst.
 • Probleem met mogelijke overloop- en ledigingsbestemmingen in de Perceeltegel opgelost.
 • Probleem met exporteren naar Excel met 64-bit versies opgelost.
 • Probleem cunet met laagdikte 0 en porositeit 0 in de Perceeltegel opgelost.
 • Probleem met (grafische) resultaat weergave in de Perceeltegel wanneer elementen uitgeschakeld zijn opgelost.
 • Lediging en overloop worden niet meer getekend in de schematisering wanneer ze uitegeschakeld zijn of de capaciteit 0 is.
 • Probleem met het detecteren van “oude” simulaties in de Perceeltegel opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Functie toegevoegd om gegevens naar Excel te exporteren. (niet bij C2200C2200 varianten en Benutten)

20160928 testversie 0.55.3

Bug fixes

 • Probleem met dubbel tellen van simulaties in online database opgelost.
 • Probleem met updaten van .msi installatie opgelost.

20160927 testversie 0.55.2

Bug fixes

 • Gebruikers in een netwerkomgeving kunnen nu tegelijkertijd simulaties draaien.

20160925 testversie 0.55.1

Bug fixes

 • Probleem met downloaden van neerslagreeksen opgelost.
 • Fonteintegel beschikbaar voor elk gebruikersniveau.
 • Infiltratieproeven alleen open voor gebruikersniveau 1.

20160924 testversie 0.55

Bug fixes

 • Virusmelding voor gebruikers met Kaspersky opgelost.
 • Problemen met de spamfilters voor verficatie e-mails opgelost.
 • Aansturing voor de RainTools Engine verplaatst, hierdoor minder problemen met gebruikersrechten.
 • Te lange namen van projecten en simulaties opgevangen om foutmeldingen te voorkomen.
 • Locaties van putten worden nu bijgewerkt na het wijzigen van de coordinaten in Infiltratieproeven.
 • Code van de C2200-tegel “afvbrgovl” aangepast naar “c2200”.
 • Code van de Tunnelbak-tegel “tunnel” aangepast naar “tunnelbak”.
 • Indien van toepassing zijn referentie oppervlakktes nu zichtbaar in het gegevensoverzicht.
 • Probleem met het per ongeluk verwijderen van resultaten opgelost.
 • Probleem met het niet zichtbaar zijn van de gebeurtenissen tab bij neerslagreeks berekeningen opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Aan een groot aantal tabbladen zijn informatie knoppen toegevoegd, deze roepen een scherm op met informatie voor het betreffende tab.
 • Voortgangsindicator toegevoegd aan simulatie openen en uitvoeren.
 • Simulatie openen gebeurd nu op de achtergrond, hierdoor lijkt het programma niet vast te zitten tijdens het openen van een simulatie.
 • Aanpassingen in de Infiltratieproeven:
  • Maaiveldniveau’s kunnen nu per put opgegeven worden bij horizontale voorzieningen.
  • Bob niveau’s kunnen per put opgegeven worden.
  • Bodemniveau’s van het cunet kunnen nu per put opgegeven worden bij horizontale voorzieningen.
  • Optionele putcodes kunnen per put opgegeven worden.
  • Een put kan nu gemarkeerd worden als meetpunt.
  • Beginwaterstand voorziening toegevoegd.
  • Referentie druk en exponent drukfactor toegevoegd.
  • Inactieve parameters (door profielkeuze) worden nu verborgen.
  • Meetwaarden worden nu als lijn in de waterstandgrafiek getekend.
  • Bob- en bodemniveau’s van putten toegevoegd als stippellijn in de waterstandgrafiek.
  • Door de schematisering aanpassingen zullen de gegevens van bestaande simulaties aangevuld en opnieuw uitgevoerd moeten worden.
 • Aanpassingen in de Perceeltegel:
  • Schakelaar water op straat koppeling verborgen en standaard ingeschakeld.
  • Extra lediging van terras toplaag naar infiltratie voorziening of riool toegevoegd.
  • Infiltratie krat hernoemd naar infiltratie voorziening.
  • Infiltratie voorziening ligt nu grafisch onder het terras.
  • Het terras en de infiltratie voorziening zijn in de schematisering van positie gewisseld.
  • Maaiveldniveau grasveld toplaag (referentieniveau) zichtbaar gemaakt, maar niet te wijzigen.
  • Lediging wordt nu getekend in de doorsnee grafiek, indien actief.
  • Ondanks de schematisering aanpassingen hoeven de gegevens van bestaande simulaties niet aangevuld te worden, wel moeten de simulaties opnieuw uitgevoerd worden.
  • Bestemming lediging en overloop worden nu uitgeschakeld als er geen capaciteit is ingevuld.
 • Overzicht waterbalans grafiek toegevoegd aan resultaten van buien. In de Perceeltegel wordt onderscheid gemaakt tussen de balans van particulier en openbaar terrein.
 • OVERLOOP-grafiek is hernoemd naar VERLOOP, deze geeft de waterbalans weer per tijdstap.
 • Vochtberging toegevoegd als berging op een toplaag van waaruit enkel water kan verdampen.
 • Onderscheid gemaakt tussen vochtberging en oppervlakteberging, vanuit oppervlakteberging kan water infilteren (ledigen) en verdampen.
 • Bevochtigd toegevoegd aan resultaten van alle simulaties met vochtberging.
 • Met de knop SCHERMDUMP in de bovenste balk kunnen hoge resolutie schermdumps gemaakt worden, deze worden opgeslagen in de projectendirectory.
 • Hotkey toegevoegd voor de schermdump functie, te vinden in de bovenste balk onder HOTKEYS.
 • Wanneer er een nieuwe RainTools versie beschikbaar is verschijnt er een melding op de startpagina.
 • Standalone installatie beschikbaar (.msi), deze installatie bevat geen automatische updates.

Engine aanpassingen

 • Communicatie met de interface tijdens simulaties toegevoegd.
 • Drukfactor toegevoegd aan de Infiltratieproeven.
 • Vochtberging toegevoegd aan afvoerende oppervlakken.

20160524 testversie 0.52d

Bug fixes

 • Nieuwe account aanmaken error opgelost.
 • Vastlopen bij nieuwe projectgroep/project/simulatie zonder een projectenmap opgelost.

Nieuwe functionaliteiten

 • Datum verzending verificatie toegevoegd aan verificatiemail, dient als “volgnummer” van de verificatiecode.
 • Bereik van de fontein aangegeven op kaart bij Fonteintegel.
 • Informatietab stoffenbalans toegevoegd bij Fonteintegel,
 • Aangepaste buien wijzigen en verwijderen functie toegevoegd.

Engine aanpassingen

 • Inlezen verdamping met decimale punt probleem opgelost.
 • Verdamping berekening probleem bij buien opgelost.

20160510 testversie 0.52

Bug fixes

 • Aanmaken nieuwe Tunnelbak simulatie via projectentab functionaliteit opgelost.
 • Nieuwe aangepaste buien beginnen standaard met T=0 regel.
 • T=0 regel aangepaste buien alleen lezen gemaakt.
 • Online neerslagreeksentab weer ingeschakeld.

Nieuwe functionaliteiten

 • Voorziening groepering functionaliteit toegevoegd voor Wijktegel.
 • Prototype Wijktegel uitgebreid, nog niet functioneel.

20160421 testversie 0.51

Bug fixes

 • Oplossing vastlopen nieuwe simulatie aanmaken.

Nieuwe functionaliteiten

 • Direct simulatie aanmaken bij klikken op tegel.
 • “Nieuwe simulatie”-tegels toegevoegd aan Projectentab.
 • Prototype Wijktegel toegevoegd.

20160406 testversie 0.50

Bug fixes

 • Aanpassingen titels ziektegevallen bij Fonteintegel.
 • Aanpassingen tooltips bij buien, verdampingen en metingen.
 • Rekentool naam ipv. code wordt nu gebruikt bij aanmaken nieuwe simulatie.
 • Correctie inadem-grenswaarde tekening bij Fonteintegel
 • Ziektefactor tab vervangen door risico tab bij Fonteintegel

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuwe tegels toegevoegd voor neerslagreeksen, buien, verdampingen en info.
 • Relatief risico tab toegevoegd aan ziektegevallen bij Fonteintegel.
 • Overzicht van alle verdampingen toegevoegd (verwijderen nog niet operationeel).
 • Overzicht van alle metingen toegevoegd (verwijderen nog niet operationeel).
 • Release notes, privacyverklaring en eindgebruikerslicentie zijn nu lokaal beschikbaar binnen RainTools.
 • Direct nieuwe simulatie aanmaken bij klikken op een rekentegel.
 • Onderscheid gemaakt tussen rekentegels en registratietegels.

20160403 testversie 0.49

Bug fixes

 • Verdamping tab maand kolom alleen lezen.
 • Blauwe knoppen “mousehover”-functionaliteit gecorrigeerd.
 • Voorziening naam alleen lezen en niet meer verwijderbaar bij C2200 tegel.
 • Dubbelklik op voorziening functionaliteit opgelost bij C2200 tegel en Variantentegel.
 • Controle op ontbrekende neerslagreeks bij starten simulatie.
 • Controle op ontbrekende gegevens bij starten simulatie.
 • Controle op aanwezige resultaten bij starten simulatie.
 • Sortering gebeurtenissen nu voor alle voorzieningen tegelijk ipv. enkel de geselecteerde voorziening.
 • Rechthoeken in grafieken worden scherper getekend.
 • Start- en einddatum van simulatie correctie bij starten simulatie.
 • Overloop- en neerslagpauze correctie bij starten simulatie.
 • Overloop en lediging bestemmingen gelimiteerd bij Perceeltegel.
 • Schakelbare onderdelen functionaliteit gecorrigeerd bij Perceeltegel.
 • Database synchronisatie vindt nu ook plaats bij afsluiten.

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuwe tegels: FonteinTunnelbakBenutten en Infiltratieproeven.
 • Projectmanagement aangepast: projectgroepen toegevoegd, lengtegraad en breedtegraad co├Ârdinaten toegevoegd aan simulaties.
 • Locatie kaart van simulaties binnen een projectgroep.
 • Alle simulaties uitvoeren binnen project/projectgroep knop toegevoegd.
 • Informatie tab toegevoegd aan neerslagreeksen.
 • Online systeem voor neerslagreeksen toegevoegd, hiermee kunnen neerslagreeksen via FTP gedownload worden naar de projectenmap.
 • Verdamping maanden standaard vooraf ingevuld (januari t/m december).
 • Aangepaste buien opnieuw gedefineerd, bestandsnaam is een unieke code per gebruiker. Aangepaste buien zijn online uitwisselbaar via FTP.
 • Locatie parameters toegevoegd aan aangepaste buien en locatie kaart zichtbaar.
 • Metingen toegevoegd ivm. Infiltratieproeventegel. Lozing en bijbehorende meting kunnen opgegeven worden samen met locatie parameters.
 • Informatie tab toegevoegd aan simulatie tab voor verschillende tegels.
 • Locatie tab toegevoegd aan simulatie tab.
 • Aangepaste buien selectie aangepast ivm. mogelijk oneindig aantal aangepaste buien.
 • Project omschrijving toegevoegd aan simulatie tab en resultaat tab.
 • Waterstand en watervraag grafiek toegevoegd aan resultaat tab ivm. Infiltratieproeventegel en Benuttentegel.
 • Aangepaste oppervlakken importeren functie toegevoegd.
 • Hulp vragen functionaliteit toegevoegd aan simulatie tab.
 • Kenmerken voorziening toegevoegd aan resultaattabel bij C2200 tegel en Variantentegel.
 • Voorvulling toegevoegd aan neerslagreeks gebeurtenissen en gebeurtenissen grafiek.
 • Kopieer-plak functie toegevoegd aan aangepaste buien, lozingen en metingen.
 • Default flyout toegevoegd, hier kunnen per project per rekentegel standaardwaarden voor specifieke parameters ingesteld worden.

20151007 testversie 0.28

Bug fixes

 • Huidige voorziening selectie toegevoegd aan header van gebeurtenissen tabel.
 • Breedte van gebeurtenissen in gebeurtenissen grafiek gecorrigeerd.
 • Maxima tijdstip hotkey probleem opgelost.
 • Decimale komma wordt niet meer geaccepteerd, enkel decimale punt.
 • Binding van textboxen in grafiekenflyout gecorrigeerd.
 • Hotkeys reageren nu ongeacht de huidige selectie.
 • Na toevoegen van een voorziening loopt simulatie niet meer vast in Variantentegel.
 • Gegevenstabel gecorrigeerd in Variantentegel.

Nieuwe functionaliteiten

 • Kleuren toegevoegd aan de verschillende as opties van de voorzieningengrafiek.
 • Netto en bruto duur toegevoegd aan gebeurtenissen tabel.
 • Omschrijving simulatie toegevoegd aan resultatenscherm.
 • Overloop frequentie beschikbaar in tooltip van voorzieningentabel bij neerslagreeks resultaten.
 • Neerslagreeksgebeurtenissen tabel toegevoegd aan resultaten reekssimulatie.
 • Nieuwe grafiek as optie toegevoegd aan de voorzieningengrafiek in neerslagreeks resultaten, schakelbaar met hotkeys.
 • Verschillende grafiek as opties toegevoegd aan de voorzieningengrafiek in buien resultaten, schakelbaar met hotkeys.
 • Grafieken opnieuw “gelayered”, hierdoor geen witte ruimtes meer tussen verschillende secties van grafieken zowel horizontaal als verticaal.
 • Nieuwe flyout met informatie over verschillende hotkeys in RainTools.
 • ScrollViewer toegevoegd aan neerslagreeks gebeurtenissen canvas.
 • Verschillende hotkeys toegevoegd aan resultatentab, zie hotkeyflyout voor informatie.
 • Snelkoppeling toegevoegd aan staven van de grafiek in het resultatenoverzicht om de resultaten van een simulatie te openen.
 • Neerslagreeks gebeurtenissen sorteren met nieuwe hotkey.
 • Maximum overlast tijdstip in buien simulatie resultaten selecteren met hotkey.
 • Direct naar resultatentab indien er resultaten aanwezig zijn.
 • Bij wisselen van resultaat scherm blijven de zelfde selecties en grafieken actief.
 • Animatie van resultaten start bij 0 minuten.

Engine aanpassingen

 • Vulling cunet beperkt tot de maximale inhoud.

20150923 testversie 0.23

Bug fixes

 • Flyout breedtes gecorrigeerd na toevoeging nieuw splash screen.
 • Voorziening naam vastgezet in C2200 tegel.
 • Cumulatief verloop grafiek as gecorrigeerd in C2200 tegel en Variantentegel.
 • Bestemming water op straat weg bij terras als nooduitlaat uitgeschakeld is.

Nieuwe functionaliteiten

 • Nieuw splash screen toegevoegd.
 • Confirmatiebox toegevoegd aan simulatie knop als er resultaten aanwezig zijn.
 • Bij openen simulatie direct doorstappen naar resultaten als die aanwezig zijn.
 • Infiltratie en verdamping toegevoegd aan resultatentabel in Water op straat tegel.

20150413 testversie 0.22

Bug fixes

 • Aangepaste oppervlak gegevens worden nu correct geladen bij het openen van een simulatie.
 • Controleren op openstaande bestanden bij het wijzigen en verwijderen van een simulatie.
 • Export functie headers gecorrigeerd.
 • Referentie oppervlak van riool gelijk gezet aan oppervlak straat + dak in Perceeltegel en Water op straat tegel.
 • As van cumulatief verloop grafiek gecorrigeerd.
 • Tekening van buigrafiek bij wijzigen van de bij gecorrigeerd.
 • Grafiek calls aangepast, grafieken worden nu zo min mogelijk geupdate.

Nieuwe functionaliteiten

 • Tijdlijn toegevoegd aan resultaten, resultaten en grafieken kunnen nu per tijdstip weergegeven worden.
 • Export functie aangepast, ipv volledige export nu gesplitst in onderdelen, tijdverloop per gebeurtenis exporteren + overzicht balansen exporteren.
 • Gegevenstabel toegevoegd in simulatie pagina om directer overzicht te geven.
 • Maximum duur voor gebeurtenissen instelbaar gemaakt, via invoerscherm buien.
 • Maxima tabel kan nu per tijdstip weergegeven worden.
 • Flyouts kunnen gesloten worden door ESC toets.
 • Grote weergave voor alle resultaat grafieken toegevoegd.
 • Tooltips maximum tijdstip toegevoegd aan de maxima grafiek.
 • Nooduitlaat schakelaar toegevoegd in Perceeltegel.
 • Gegevenstabel opnieuw gecodeerd, verbeterde selectie kolommen.
 • Oppervlakken zijn nu opgenomen als voorzieningen in Water op straat tegel.
 • Straat oppervlak toegevoegd als belasting op rioolstelsel in Perceeltegel.
 • Schematisering tekening dynamisch gemaakt in Perceeltegel gekoppeld aan de water op straat koppeling en nooduitlaat schakelaar.
 • Uitwisseling kolom toegevoegd aan de resultaattabel in Perceeltegel.

20150318 testversie 0.21

Bug fixes

 • Foutmelding aanmaken simulatie zonder project verholpen.
 • Lege regels verborgen in resultatenoverzicht simulaties.
 • C2200 tegel en Variantentegel, rekenen en raadplegen zonder voorziening mogelijk, alleen rekenen met effecten afvoerend oppervlak mogelijk, met aangepaste weergave resultaten.
 • Checken voor geldige naam voorziening bij wijzigen/toevoegen voorziening voor C2200 tegel en Variantentegel.
 • Correctie bovengrondse koppeling berekening Perceeltegel ge├»mplementeerd.
 • Weergave uitgevoerde simulatie aangepast bij Variantentegel na wijzigen gegevens.
 • Weergave neerslagverloop in overloopgrafiek gecorrigeerd.
 • Gevolgen lege omschrijving voorziening in Variantentegel aangepast, omschrijving moet ingevuld worden.
 • Weergave cumulatief verloop gecorrigeerd.

Nieuwe functionaliteiten

 • Beschrijving software bijgewerkt.
 • Nieuwe resultaten tabel met maximum waarden van resultaten simulaties.
 • Mouse-over toelichting neerslaggebeurtenissen in resultaten overzicht simulaties.
 • Accentuering onderdelen in tekening schematisering voor Perceeltegel gerealiseerd.
 • Sortering kolommen in simulaties tabel ingeschakeld.
 • Waterbalans einde simulatie aangepast voor de relevante (uitwendige) processen in een schematisering, vooral van belang voor Perceeltegel.
 • Splitsing weergave functioneren infiltratievoorzieningen, benaming lediging van element naar grondverbetering en infiltratie vanuit grondverbetering naar grond.
 • Uitbreiding Variantentegel met gegevens overloopcapaciteit en water op straat.
 • Rekenen met afvoerende oppervlakken, zonder voorziening gerealiseerd, uitvoer daarbij aangepast.

20150318 testversie 0.20

 • Perceeltegel is gereed voor testberekeningen.
 • Bovengrondse koppeling wateropstraat/wateroverlast is ingebouwd maar functioneert nog niet naar behoren.
 • Weergave kolommen in tabellen is dynamisch gemaakt, niet relevante/gebruikte resultaten zijn per rekentegel uitgeschakeld.