Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 maart 2015.

Via de RainTools software worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting RIONED acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Stichting RIONED is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u en via de software worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Eerste aanmelding
Bij het eerste gebruik van de RainTools software verzamelen we de volgende gegevens van u als gebruiker:

  • E-mailadres
  • Kenmerken van uw computer (als gebruiker heeft U een licentie die op één locatie tegelijk mag worden gebruikt)

Registratie gebruik software
Van het gebruik van de RainTools software worden voor evaluatie doeleinden per gebruikerssessie de volgende gegevens verzameld:

  • Datum en tijd begin gebruik software
  • Duur (actief) gebruik software
  • Aantal uitgevoerde simulaties per rekentegel

Berichten
Wij sturen u periodiek berichten om U te informeren over de ontwikkeling van de software en eventuele updates. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Statistieken
Wij houden statistieken van het gebruik van de RainTools software bij op onze server, waarbij we indirect ook individuele gegevens kunnen inzien.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.