Buien: raadplegen, wijzigen en downloaden

In RainTools is onderscheid gemaakt in 3 soorten buien: de standaard buien uit de Leidraad Riolering, module C2100, een set gedefinieerde extreme buien en een set aangepaste buien. Die aangepaste buien kan een gebruiker zelf definiƫren.

Via de submenubalk onder de (hoofd)menubalk maakt u de keuze voor de standaard, extra en aangepaste buien.

Standaardbuien
Dit zijn de buien uit de Leidraad Riolering module C2100, Hydraulisch functioneren, waarmee het functioneren van een groot deel van de rioolstelsels in NL is gecontroleerd. Ondertussen zijn in 2020 nieuwere buien gedefinieerd die vooralsnog kunnen worden ingevoerd bij de aangepaste buien.

Extreme buien
Dit is een extra set extreme buien met een (langere) duur van 3 uur en hoeveelheden die per herhalingstijd zijn afgeleid van de 24 uursom in 3 uur, de 6 uursom in 2 uur en de uursom in een uur, voor het klimaat van 1990. Deze set dient als referentie voor de nieuwere buien waarvan de eigenschappen meebewegen met de ontwikkeling van het klimaat.

Aangepaste buien
In het venster aangepaste buien (rechts) kunt u zelf buien invoeren.

Bui Herwijnen, met tijdverloop, locatiegegevens en grafiek

Via de keuzebalk van de aangepaste buien kunt u een bui uit de lijst kiezen (code HW11 = Herwijnen) of een bui toevoegen (+).

Toevoegen aangepaste bui, verloop en kenmerken locatie

Geef een aangepast bui een herkenbare code van 4 – 6 tekens in het openingsvenster.
In het venster links voert u het verloop van de bui in met een tijdstip in minuten en totale hoeveelheid neerslag op dat moment in 1/100 mm. Let op, hier kan de neerslag alleen als een geheel getal worden ingevoerd om misverstanden in de schrijfwijze van decimalen te voorkomen.
In het venster midden kunt u de plaats, datum en locatie van de registratie aangeven. Hier is ook een ruimte beschikbaar voor aantekeningen.
Het verloop van de bui wordt weergeven in het grafische venster rechts.

Gegevens aangepaste bui ingevuld

Up/Downloaden
Het is nog een wens om deze neerslagregistraties te kunnen uploaden naar de cloud om deze te kunnen delen met andere gebruikers, die registraties uit de cloud dan kunnen downloaden uit de cloud.