Uitleg gereedschap (rekentegels)

RainTools is een verzameling van rekentegels voor specifieke situaties. Deze pagina geeft u een overzicht met links naar de uitleg van de verschillende rekentegels. Klik op het icoon om door te linken.

Infiltratieproeven: Een meet en rekentegel om veldmetingen aan infiltratievoorzieningen te registeren om de resultaten te kunnen vergelijken met theoretische berekeningen.

Water in de tuin: Een rekentegel om de effecten van maatregelen rond de woning te kunnen berekenen, zoals laagteberging, infiltratievoorziening, groenblauw dak.

Water op straat: Een rekentegel om de gevoeligheid voor water op straat te berekenen, gegeven de afvoer- en bergingscapaciteit van een rioolstelsel.

Reservoirmodel (module c2200): Een rekentegel om het effect van berging en ledigingscapaciteit voor een reservoir te kunnen berekenen.

Reservoir-varianten (module C2200): Een rekentegel om de werking van een serie varianten van het reservoirmodel onderling te kunnen vergelijken.

Regenwater benutten: Een rekentegel om werking en rendement van een tank voor het benutten van regenwater te berekenen.

Gezondheid bij fonteinen: Een rekentegel om gezondheidseffecten voor de omgeving van een fontein in een overstortvijver te berekenen.

Water in de wijk: Een rekentegel om de waterbalans van een kleinschalige omgeving zoals een deel van een wijk te berekenen.

Tunnelbak: Een rekentegel om de werking van een tunnelbak met berging en pompcapaciteit te berekenen.

Verder lezen:
RainTools controleert functioneren regenwatervoorzieningen (2016)
Op weg met RainTools in 10 stappen (2016)