Groenblauw dak

Een groen/blauw dak is in essentie de meest vergaande uitwerking van het onderdeel dakoppervlak in de Wijktegel. De principe werking van een groen-blauw dak in de wijktegel is uitgewerkt in de volgende animatie.

Het gangbare traditionele hellende of platte dak is eigenlijk een blauw dak met vrijwel geen of een minimale vertraging van de afvoer die zorgt voor de lediging van de drainagelaag het dak.

Meer informatie over het functioneren van daken in RainTools, link.

Voorbeelden
Een startartikel van een reeks over het functioneren van Groen/Blauwe daken, link