Software installeren

De actuele versie van de software is RainTools 1.0, deze versie is vrijgegeven voor breder gebruik. Het verloop van de ontwikkelingen en aanpassingen aan de software volgt U via de pagina Release-Notes.

RainTools kan als Windows-toepassing op 3 manieren worden geïnstalleerd, als:

  1. Windows app (setup.exe), de software (individueel) wordt geïnstalleerd in de gebruikers map en waarbij de download en installatie van update versies automatisch verloopt. Deze vorm van installatie heeft de voorkeur.
  2. Windows programma (RainTools.msi): de software wordt geïnstalleerd in een door de gebruiker aan te wijzen map. Normaliter is dat een map onder de map program files. Deze versie kan ook gebruikt worden op netwerken. Als er belangrijke update versies beschikbaar zijn dan wordt dit gemeld bij het opstarten van de software. De gebruiker of netwerkbeheerder moet deze update dan zelf downloaden en installeren.
  3. Windows zip bestand (RainTools.zip); de software wordt eigenlijk niet geïnstalleerd via Windows maar uitgepakt in een door de gebruiker te openen programmamap ergens op de PC. Het programma wordt opgestart door het aanklikken (starten) van het bestand RainTools.exe in de programmamap. Na het starten kunt u het icoon van de software vastmaken aan de taakbalk.

De software kan worden gedownload door de klikken op de naam van het gewenste bestand.

Deze melding van Windows Defender kan op deze manier omzeild worden.

Download projecten
Voor het gebruik door de software dient u een projectenmap aan te maken ergens op uw pc of systeem en eventueel ook een proevenmap. Bij voorkeur op een plek waar voldoende ruimte beschikbaar is voor de resultaten van de berekeningen. Deze map geeft u een duidelijke naam, bijvoorbeeld RainToolsdata o.i.d.. Deze map wordt feitelijk een archief met projecten.

De map met algemene voorbeelden is te downloaden via deze link.