Legenda waterbalans

De volgende legenda geldt voor de componenten van de waterbalans, zowel in de PerceelTool en als in RainTools:

hoeveelheid neerslag(regenwater) die is gevallen op het particuliere en/of openbare terrein
water geborgen boven het wateroverlastniveau (in de PerceelTool gelijk aan het drempelniveau van de woning, met als gevolg dat de woning onderloopt)
water dat bovengronds wordt geborgen in de ruimte voor water op straat (bovengronds) zonder schadelijke gevolgen voor de woning/omgeving
water (vocht) geborgen in de toplaag van diverse perceelonderdelen (oppervlakken), waarbij lediging alleen mogelijk is via verdamping
waterberging in regenwatervoorzieningen en in de toplagen van (on)verharde oppervlakken en daken
verdamping van water naar de atmosfeer vanuit de vochtberging van de diverse onderdelen
infiltratie van water in de ondergrond via de tuin, de open verhardingen en de infiltratievoorzieningen
lediging element of toplaag en afvoer via het rioolgemaal naar de zuivering of toevoer naar de woning voor het benutten van regenwater
water dat via de riolering of de straat is overgelopen naar het oppervlaktewater

Voor het benutten van regenwater geldt de volgende legenda:

beschikbare hoeveelheid regenwater om te benutten
gewenste hoeveelheid regenwater om te benutten