Functioneren infiltratievoorziening (wijktegel)

Situatie
Een gesloten verhard oppervlak van 1 ha is aangesloten op een infiltratievoorziening met een lengte van 25 en 50 meter, een rechthoekig profiel van 5 meter breed en 600 mm hoog.
De infiltratie-elementen liggen in een cunet gevuld met grofzand met een dikte van 200 mm, een porositeit van 25% en een doorlatendheid van 5 m/dag.
Het maaiveldniveau van het waterdichte vlakke terrein bedraagt NAP +0.00 meter en de bodem van de infiltratie-elementen ligt vlak op NAP -1.00 meter.
De doorlatendheid van de ondergrond is 0,5 en 0,1 meter per dag.

Vragen:

  • Hoe ziet de schematisering van deze 4 variant situaties er in de wijktegel uit?
  • Bereken het functioneren van deze 4 variant voorzieningen met de 15-minuten neerslagreeks van De Bilt (1955-1979)
  • Hoeveel procent van het regenwater infiltreert via de voorziening in de ondergrond en hoeveel loopt er over naar elders (per variant)?
  • Hoe vaak loopt de voorziening over in die periode van 25 jaar (per variant) ?

Uitwerking: